— MIN 2 Magetan

Guru dan Karyawan

Struktur Kepegawaian MIN 2 Magetan

Kepala Madrasah
PKM (Pembantu Kepala Madrasah)
Guru Kelas
Guru Kelas
Guru Mapel
Tenaga Kependidikan

Purnawirawan Guru dan Karyawan MIN 2 Magetan

5/5
Terimakasih atas segalanya untuk MIN Takeran (MIN 2 Magetan), tetap semangat dalam menuntut ilmu anak-anak ku.
Titik sri wahyuni
5/5
Semoga MIN Takeran (MIN 2 Magetan) semakin maju. Aamiin...
Muhadi
Visitor : 134
ippdb
dibuka
Yuuuk Buruan...
Kuota Terbatas !!